Mancılı Ata: İlahi Pınarları ve Mezarları ile Kırgızların Kutsal Ziyaret Yeri

Author :  

Year-Number: 2023-1(2)
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-05 12:01:37.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Halk Bilimi
Number of pages: 16-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kırgızlar geçmişten günümüze kadar daima ata baba ve ata enelerine bağlı kalmış; atalarının ruhlarının kendilerini koruduklarına, güç, sağlık verdiklerine inanmışlardır. Bu nedenle “Ata babalarıbızdın arbaktarı bizdi koldosun” yani “Ata babalarımızın ruhları bizi korusun” şeklinde dua etmektedirler. Ayrıca “Atababalarıbızdın Arbaktarı ıraazı bolboso, Alla Taala ıraazı bolboyt” “Atalarımızın ruhları razı olmazsa Allah da razı olmaz” demektedirler. Kırgızlar kahraman olarak gördükleri atalarının mezarlarının ve mezar başındaki pınarların olduğu yerleri kutsal saymaktadırlar. Gündelik hayatlarında atalarının ruhlarına dua etmek, onlara tazim sunmak, kutsal mekânlara gitmek, dilek dilemek, kurban kesmek çok önemlidir.  Bu nedenle Kırgızistan’da çok sayıda ata mezarı, adak yeri ve kutsal mekân bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Kırgızlar tarafından kutsal olarak kabul edilen Mancılı Ata içerisinde yer alan mezarları, pınarları ve kültürel unsurları tespit etmektir. Aynı zamanda detaylıca pınar ve mezarlar etrafında yapılan ritüel ve dini uygulamalar ele alınarak işlevleri hakkında bilgi verilecektir.

Keywords

Abstract

The Kyrgyz have abided by their ancestors from past to present and have believed that the spirits of their ancestors protect them and give poverty and health. Therefore, they pray as “Ata babalarıbızdın arbaktarı bizdi koldosun” i.e., “Spirits of our ancestor fathers protect us”. They also say that “Atababalarıbızdın Arabaktarı ıraazı bolboso, Alla Taala ıraazı bolboyt” i.e., Allah is not pleased unless the spirits of our ancestors are not pleased. The Kyrgyz consider the places where the graves of their ancestors, whom they see as heroes, and the springs at the head of the graves, are sacred. It is very important for them in their daily lives to pray to their ancestors' spirits, to honour them, to go to sacred spaces, to make wishes, to sacrifice animals for them.  Therefore, there are lots of graves of their ancestors, places for religious offerings and sacred spaces in Kyrgyzstan. At the same time, detailed information will be given about the ritual and religious practices and functions around the fountains and tombs. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics