Doğu Batı Karşıtlığının Gösterilmesinde Bir Yöntem: Psikanaliz

Author:

Year-Number: 2023-1(2)
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-06 20:09:52.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 56-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireyin davranışlarının sebebini bilinçaltı olarak açıklayan Freud, insanın içsel davranışlarını incelemek bağlamında geliştirdiği teori ile psikanalizi ortaya koymuştur. Psikanalizin özellikle edebî eserlerde bir yöntem olarak kullanımı kimi zaman yazar kimi zaman da eser merkezli olabilmektedir. Bu bağlamda Doğu ve Batı’nın arketip özelliklerine sıkça yer verilen Ömer Faruk Oyal’ın “Ferahlık Ânına Övgü” adlı eseri, karakterlerin karşıt görüşleri ve düşünceleri üzerinden bilinçaltının ön plana koyulduğu bir eser niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada da batılı ve doğulu söylem üzerinden karakterlerin hem birbirleri ile olan çatışmaları hem de bilinçaltında olan iç karşıtlıklarına dair eseri merkeze alan bir psikanaliz yöntemi ile yapılan inceleme ana temayı oluşturacaktır.

Keywords

Abstract

Freud, who explained the cause of the individual’s behavior as the subconscious, put forward psychoanalysis with the theory he developed in the context of examining the inner behavior of human beings. The use of psychoanalysis as a method especially in literary works can sometimes be author-centered and sometimes work-centered. In this context, Ömer Faruk Oyal’s “Ferahlık Ânına Övgü”, in which the archetypal characteristics of East and West are frequently included, is a work in which the subconscious is brought to the forefront through the opposing views and thoughts of the characters. In this study, the main theme will be the conflicts of the characters with each other through western and eastern discourse, as well as the internal contradictions in the subconscious mind through a psychoanalysis method centered on the work. 

Keywords