Varlığın Farklı Bir Görünümü: Patika Tecrübesi

Author :  

Year-Number: 2023-1(2)
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-06 22:41:06.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 47-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aşina olunan yol tecrübesinin tam olarak neyi gösterdiği ya da göstermediği hususu; yol üzerine felsefi olarak yaklaşabilmeye imkân tanır. Karşılaşma hadisesi olarak görebileceğimiz patika da bu doğrultuda yola dair bakışımızı farklı bir perspektiften ele almayı sağlar. Bu yazı, gündelik hayat tecrübemizde, patika bağlamında, farklı kavramlarla nasıl bir anlam dünyasının çıkabileceğini irdelemektedir. Nitekim patika dediğimiz husus anlamını, aynı zamanda geniş/asfalt yoldan hareketle açığa çıkartır. Bu noktada broadway (geniş/asfalt yol) versus pathway (patika) doğrultusunda ele alınacak kavramlar aynı zamanda tabiatın içerisinde bulunduğu durumu da görmemizi sağlar. Bu iki yol tarzında tabiatın ne şekilde tezahür edeceğinin görülmesi oldukça önemlidir. Buradan hareketle Heidegger’in “el altında olan” ve Nietzsche’nin “the will to power” (güç istenci/arzusu) kavramları broadway’i anlamamıza bir perspektif kazandırır. Bunun yanı sıra bu kavramlar, patika tecrübesinin anlaşılması için de bir şeyler söyleyerek anlamını açığa çıkarmasına yardımcı olur. Potansiyeli barındıran patika tecrübesi de görünümlerini ikiliklerden hareketle açığa çıkarır.

Keywords

Abstract

The issue of what exactly the familiar road experience shows or does not show allows us to approach the road philosophically. The path, which we can see as an encounter event, allows us to consider our view of the road in the context of a different perspective. This article examines how a world of meaning can emerge with different concepts in the context of the path in our daily life experience. As a matter of fact, what we call a pathway also reveals its meaning in terms of a wide/asphalt road. At this point, the concepts to be discussed in the direction of broadway versus pathway also allow us to see the state of nature. It is very important to see how nature will manifest in these two pathways. From this point of view, Heidegger's "what is under hand" and Nietzsche's "the will to power" give us a perspective to understand the broadway. In addition, these concepts also have something to say about understanding the experience of the pathway, helping it to reveal its meaning. The experience of the broadway, which contains potential, reveals its manifestations through dualities. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics