“Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk” Özel Sayısı Takdimi

Author :  

Year-Number: 2023-1(2)
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-09 02:20:25.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Halk Bilimi
Number of pages: i-ii
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değerli araştırmacılar,

 

Dergimizin “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk” özel sayısıyla karşınıza çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Tarihimiz ve Cumhuriyet’imiz için oldukça müstesna olan 2023 yılında bu sayıyı çıkarma şansına erişmek, bizler için paha biçilmez duyguları beraberinde getirmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda dile getirdiği “Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.” sözleri, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kültüre verdiği önemi gözler önüne sermektedir. Gazi Paşa’nın 10. Yıl Nutku’nda “… Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür.” şeklinde dile getirdiği ifadeleri ise Cumhuriyet’in bilim ve güzel sanatlarla ilgili bakış açısını tebarüz ettirmektedir. Modern Türk biliminin her alanda dünyada rekabet gücü sahibi olması, kurucu aklın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür ve bilimi rehber alışının bir sonucudur. Haddimiz olmadan bu sayıyla karşınıza çıkarken gücümüzü Gazi Paşa’nın “Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.” sözlerinden aldığımızı belirtmek isteriz. 

UMAY İnanç ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin bu sayısı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, modern Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere hediye ettikleri ve politikalarıyla Türkiye’de modern bilimin kuruluşuna öncü oldukları için minnet ve saygıyla anıyoruz.

                Sözlerimizi Gazi Paşa’nın şu sözleriyle bitirmek muradındayız: “Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.”

Keywords

Abstract

Dear researchers,

 

We are proud to present you with the special issue of our journal “Centennial of the Republic of Türkiye and Gazi Mustafa Kemal Atatürk”. Having the chance to publish this issue in 2023, which is a very special year for our history and our Republic, brings us priceless emotions. As Gazi Mustafa Kemal Atatürk stated in his 10th Anniversary Speech, “My fellow citizens! We have done much and great things in a less time. The greatest of these deeds is the Republic of Türkiye, the foundation of which is Turkish heroism and high Turkish culture.” His words reveal the importance that the modern Republic of Türkiye attaches to culture. In Atatürk’s 10th Anniversary Speech, he stated that “... on the path of progress and civilization that the Turkish nation is walking, the torch that it holds in its hands and minds is positive science. I must also emphasize that another historical characteristic of the Turkish nation, which is a high human society, is to love and excel in fine arts. For this reason, it is our national ideal to nurture and develop our nation’s high character, tireless industriousness, natural intelligence, devotion to science, love for fine arts, and sense of national unity continuously and by all means and measures.” The fact that modern Turkish science has the power to compete in the world in every field is a result of the founding mind and the Republic of Türkiye’s guidance of culture and science.  While we are presenting you with this issue, we take our strength from Gazi Mustafa Kemal Atatürk’s words, “But we can never consider what we have done sufficient. Because we are obliged and determined to do more and greater works.” 

On the occasion of this issue of UMAY A Journal of Beliefs & and Culture Studies, we commemorate Gazi Mustafa Kemal Atatürk and his comrades-in-arms with gratitude and respect for gifting us the modern Republic of Türkiye and pioneering the establishment of modern science in Türkiye with their policies.

                We would like to conclude with the following words of Gazi Mustafa Kemal Atatürk: “In less time, we will accomplish greater things. I have no doubt that we will succeed in this too.”

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics