Editorial Board


Eş Editörler/Vice-Editors

Feride Kızıldağ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)-Hasan Kızıldağ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yardımcı Editörler/ Co-Editors

Bahtı Gül Kartal (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)-Ecem Civelek (Karadeniz Teknik Üniversitesi)-Tuğçe Yılmaz (Artvin Çoruh Üniversitesi)

Editörler Kurulu/Editorial Boards
Natalie Kononenko-University of Alberta (Canada)
Yaşar Çoruhlu-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Türkiye)
Douglas Kellner-University of California (USA)
Mehmet Aça-Marmara Üniversitesi (Türkiye)
Júlia Bartha-Magyar Tudományos Akadémia (Hungary)
Serpil Aygün Cengiz-Ankara Üniversitesi (Türkiye)
Serkan Şen-Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)
Hilal OytunJagiellonnian University (Poland)
Fuzuli Bayat-Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (Azerbaycan)
Mehmet Ali Yolcu-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) 
Sacide Fikret Çobanoğlu (Türkiye)
Atilla Bağcı (Türkiye)
Peter Benjamin Golden-Rutgers, The State Universty of New Jersey (USA) 
Suzan Canhasi-Universiteti i Prishtinës (Kosovo)
Sergen Çirkin (Türkiye)
Muharrem Kaya-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Türkiye)
Ülkü Kara-Giresun Üniversitesi (Türkiye)
Şahin Köktürk-Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)
Menent Shukrieva-Shumen University (Bulgaria) 
Orhan Fatih Kuşdemir-Amasya Üniversitesi (Türkiye)
Tuğrul Gökmen Şahin-İnönü Üniversitesi (Türkiye)
Birol Azar-Fırat Üniversitesi (Türkiye) 
Hanife Nalan Genç-Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)
Durmuş Arık-Ankara Üniversitesi (Türkiye)
Bekir Şakir Konyalı-Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Dil Editörleri/Language Editors:
Türkçe ◉ Mustafa AyOndokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Yazı İşleri Sorumluları/Editorial Officers:
Fatma Altun-Artvin Çoruh Üniversitesi (Türkiye)
Sefa Kavaklı-Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)
Semanur Dayıoğlu-Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)
Emine Ayaz-Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)
Mehmet Can Köksal-Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Yazışma Adresi/Correspondance Address
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, OMÜ Kurupelit Yerleşkesi, 55200, Atakum/Samsun

Eposta Adresi/Email Address
info@umayjournal.com

Dergi İnternet Sayfası/Journal Website
https://umayjournal.com

ISSN: 2980-1192

Düzelti/Redaction:
Sefa Kavaklı-Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye) /Mehmet Can Köksal Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Dergi Yönetim Merkezi/Journal Administrative Center:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, OMÜ Kurupelit Yerleşkesi, 55200, Atakum/Samsun